O tebi

  • Tvoje radno iskustvo i obrazovanje automatski će biti kronološki poredano.
  • Možeš napisati nekoliko rečenica o sebi i navesti jezike koje govoriš (i na kojim razinama), hobije, certifikate, itd.

Vještine

  • Nakon što navedeš sve svoje vještine (digitalne, komunikacijske, organizacijske, itd.), tvoje kolege i poslodavci mogu ih potvrditi te tvoj profil postaje vjerodostojniji.